Katedra cestovního ruchu rozvíjí více než 60letou tradici prestižního vzdělávání vysokoškolských odborníků pro cestovní ruch. Naším hlavním cílem je připravovat naše absolventy na vstup na pracovní trh a pro perspektivní rozvoj jejich profesní kariéry. Základem pro toto je kvalitní výuka odborných předmětů s vyváženým poměrem teoretických a praktických znalostí a dovedností a s podporou rozvoje transverzálních kompetencí. Samozřejmostí je internacionální přístup, výchova k etickému chování a společenské a environmentální odpovědnosti v osobním i profesním životě.

Specifikem KCR je nabídka mnoha akcí nad rámec výuky (studijní cesty, účast na odborných setkáních), které umožňují studentům navazovat společenské kontakty důležité pro práci v oboru cestovního ruchu.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: