Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vysoká škola ekonomická v Praze je tradičním místem pro přípravu vrcholových manažerů pro oblast cestovního ruchu. Předměty s problematikou cestovního ruchu se zde vyučují již od roku 1959... Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 226

Nejlepší studentské práce v cestovním ruchu oceněny

V sídle agentury CzechTourism ve středu 21. června proběhlo finále šestého ročníku  soutěže o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu. Podobně jako v minulých letech ocenila odborná porota autory nejlepších bakalářských a diplomových prací. Novinkou letošního ročníku byla kategorie prací absolventů vyšších odborných škol.

Do soutěže mohly být přihlášeny bakalářské i diplomové práce a absolventské práce studentů VOŠ, které studenti úspěšně obhájili nejpozději během aktuálního letního semestru. Odborná porota pracují ve složení Jana Šturmová (AHR ČR), Michal Straka (IPSOS) a Petr Manuel Ulrych (C.O.T. media) u každé práce hodnotila schopnost autora vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní informace a pracovat s různými informačními zdroji, inovativní a originální přístup k řešení problému i praktické uplatnění popsaných principů, návrhů a myšlenek.

V kategorii diplomových prací vybrali porotci jako nejlepší práci Jana Šorny z Vysoké školy ekonomické v Praze na téma „Role centrál cestovního ruchu v ekonomické diplomacii". Na stejné škole vznikla také nejlepší bakalářská práce - napsala ji Barbora Geršlová a jmenuje se „Propagace České republiky na čínské sociální síti WeChat". V nové kategorii absolventských prací studentů vyšších odborných škol byla uceněna cena poroty. Za práci s názvem „Možnosti rozvoje pěší turistiky v Praze" si ji odnesl Michal Šunda z Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku v Praze.

„Letošní ročník opět potvrdil neustále se zlepšující úroveň přihlášených prací. Oceňuji zejména odvahu studentů pustit se do zpracování méně obvyklých témat,"  uvedla Markéta Vogelová, ředitelka Institutu turismu v agentuře CzechTourism, a dodala, že kvalitně zpracovaná práce s neotřelou tematikou má samozřejmě vyšší šanci zaujmout porotu a svému autorovi tak přinést šanci na atraktivní domácí a zahraniční stáž a v ideálním případě i budoucí zaměstnání v agentuře CzechTourism. V minulých letech získali autoři vítězných prací stáž na zahraničních zastoupeních CzechTourism ve Stockholmu, Londýně, Paříži, či v USA.