Termín odevzdání diplomových prací

Termín odevzdání diplomových prací pro obhajoby v AR 2023/24

Dle Opatření děkana FMV č. 2/2023 jsou stanoveny termíny pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na

v SRPNU A ZÁŘÍ 2024

  • 28. června 2024 (do 23:59)

 

Diplomové práce se  budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo. Touto akcí se nahrazuje podpis v InSIS v průběhu odevzdávání.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!