Projekt Online Reputation Management in Tourism

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE je koordinátorem mezinárodního projektu Online Reputation Management in Tourism. Projekt se zaměřuje na téma Online Reputation Managementu z různých úhlů pohledu (chování uživatelů v rámci online recenzí, vliv ORM na hotelnictví, celkový vliv na turistickou destinaci). Tento projekt vzniká ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami z Finska, Itálie a Slovenska, což umožňuje vytvoření většího reprezentativního vzorku pro výzkum.

Výstupem projektu bude vytvoření kompaktního kurzu, který studentům ukáže důležitost ORM nástrojů a pomůže jim k jejich větší atraktivitě na trhu práce. K samotnému kurzu vznikne také sylabus a nové učební materiály jako například případové studie, osvědčené praxe či online učební modul. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+ ve výši 268.730 EUR a je realizován v období 2020-2023.