Projekt Methodology of Interpretation of European Nature Heritage in Tourism

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze byla koordinátorem mezinárodního projektu Methodology of Interpretation of European Nature Heritage in Tourism.

Cílem projektu bylo podpořit mezinárodní spolupráci univerzit. Projekt se zabýval přístupem k interpretaci evropského přírodního dědictví. Mezinárodní tým odborníků z 8 evropských univerzit a dalších odborných pracovišť z České republiky, Rakouska, Německa, Španělska, Portugalska, Irska, Rumunska a Litvy vytvořil komplexní podklady pro výuku  a studium interpretace různých typů přírodních zajímavostí z oblasti fauny, flóry, geologie, přírodní a kulturní krajiny, vodních toků, astronomických jevů. Problematika interpretace přírodního dědictví je podrobně vysvětlena v elektronice učebnici, stručný přehled problematiky a příklady dobré praxe jsou uvedeny v Guidelines. Obě publikace jsou zdarma ke stažení (viz níže).

Projekt zpracoval mezinárodní tým složený z akademiků Vysoké školy ekonomické v Praze, Universidad Europea de Madrid, Munster Technological University Cork, Universidade do Porto, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Fachhochschule des Mittelstands Schwerin, University of Applied Sciences Eisenstadt a Vytautas Magnus University Kaunas.

Projekt byl podpořen z prostředků programu Erasmus+.

Finální výstup projektu – zde.

Monografie Interpretation of European Nature Heritage in Tourism. Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House – Prague 2023, ISBN 978-80-245-2493-1. MIENAT E-book Interpretation of European Nature Heritage in Tourism

Publikace Guidelines – Interpretation of European Nature Heritage in Tourism. Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House – Prague 2023, ISBN 978-80-245-2494-8. MIENAT Guidelines Interpretation of European Nature Heritage in Tourism

Instagram projektu: https://www.instagram.com/mienatproject/

Z historie projektu:

Březen 2021 – prezentace projektu MIENAT na ITB v Berlíně