Projekt Methodology of Interpretation of European Nature Heritage in Tourism

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze je koordinátorem mezinárodního projektu Methodology of Interpretation of European Nature Heritage in Tourism.

Projekt se zabývá přístupem k interpretaci evropského přírodního dědictví. Projektový tým bude vycházet z moderních teorií interpretace přírodního dědictví a příkladů osvědčených postupů při interpretaci nejrůznějších typů přírodních zajímavostí z oblasti fauny, flóry, geologie, přírodní a kulturní krajiny, vodních toků a dalších. Vybrané způsoby interpretace budou po dokončení projektu představeny formou případových studií, např. interpretačních center národních parků, stezek přírodního dědictví, programů středisek environmentálního vzdělávání, programů zaměřených na pozorování přírody a dalších. Projektový výzkum bude realizován v souladu s udržitelným využíváním přírodního dědictví v cestovním ruchu.

Výzkumný tým je mezinárodní, jelikož kromě Vysoké školy ekonomické v Praze se na projektu podílí 7 dalších evropských univerzit z Rakouska, Německa, Španělska, Portugalska, Irska, Rumunska a Litvy.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+.

Instagram projektu: https://www.instagram.com/mienatproject/

Z historie projektu:

Březen 2021 – prezentace projektu MIENAT na ITB v Berlíně