Termín odevzdání bakalářských prací

Termín odevzdání bakalářských prací pro obhajoby v AR 2023/24

Dle opatření děkan FMV č. 2/2023  jsou stanoveny termíny pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na

v LEDNU A ÚNORU 2024

  • 8. prosince 2023 (do 23:59)

v KVĚTNU A ČERVNU 2024

  • 26. dubna 2024 (do 23:59)

v SRPNU A ZÁŘÍ 2024

  • 28. června 2024 (do 23:59)

Bakalářské práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo. Touto akcí se nahrazuje podpis v InSIS v průběhu odevzdávání.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!