Termín odevzdání bakalářských prací

Termín odevzdání bakalářských prací pro obhajoby v květnu/červnu 2023

Dle opatření děkan FMV č. 1/2022  je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na

28. dubna 2023 (pátek) nejpozději do 23:59 hod.

Bakalářské práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo. Touto akcí se nahrazuje podpis v InSIS v průběhu odevzdávání.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!