Termíny odevzdání kvalifikačních prací a kapacity vedoucích


Termíny odevzdání kvalifikačních prací pro obhajoby v AR 2023/24

Dle opatření děkan FMV č. 2/2023  jsou stanoveny termíny pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na

 

V LEDNU A ÚNORU 2024 8. prosince 2023 (do 23:59)

                                                        V KVĚTNU A ČERVNU 2024 26. dubna 2024 (do 23:59)

V SRPNU A ZÁŘÍ 2024  28. června 2024 (do 23:59)

 

Kvalifikační práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo. Touto akcí se nahrazuje podpis v InSIS v průběhu odevzdávání.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!

Údaje kapacit vedoucích kvalifikačních prací jsou orientační a mohou se v čase měnit.


Jméno a příjmení Téma Volná kapacita KP pro LS 2023/2024
Mgr. Miroslav Rončák Postoje rezidentů k dopadům turismu, overturismus, zodpovědné cestování ANO (12 BP + 6 DP)
Mgr. Hana Blažková, Doctor of Philosophy Communication and leadership (v AJ) NE
Ing. Pavel Černý, Ph.D. Podnikatelský plán a hodnocení investičních projektů v turismu, MICE, lázeňství NE
Ing. Jan Herget, Ph.D. Destinační management, sportovní a mezinárodní turismus, eventy NE
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D. Emoce v marketingu turismu, spokojenost návštěvníků, dopady COVID na turismus NE
Bc. Lucie Nencková, Ph.D., MBA Udržitelný rozvoj a regionální politika v turismu ANO (2 DP)
Ing. Zdenka Petrů činnost CK a CA, udržitelný rozvoj, marketingové studie, mezinárodní CR ANO (3 BP)
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Environmentální management v hotelnictví ANO (3 KP)
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. Multikriteriální rozhodování v turismu ANO
Ing. Martin Vaško, Ph.D. IT v CR, doprava NE