Projekt MIECAT (2017-2020)

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze byla koordinátorem mezinárodního projektu Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism. Projekt byl realizován v období 2017–2020.

Cílem projektu bylo podpořit mezinárodní spolupráci univerzit a zlepšit podmínky pro mobilitu studentů i učitelů studijních programů cestovního ruchu. Projekt se zabýval metodologií interpretace evropského kulturního dědictví v cestovním ruchu. Na všech zapojených univerzitách byly připraveny nové kurzy s tématem interpretace kulturního dědictví a byly vytvořené didaktické materiály k tomuto tématu. Díky spolupráci 6 evropských univerzit z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, Rumunska a Španělska byly zastoupené rozmanité regiony Evropy. Byla zpracována specifika rozmanitých složek hmotného i nehmotného evropského kulturního dědictví (architektura, hudba, výtvarné umění, církevní památky, lidové tradice a folklor, gastronomie).

Projekt byl podpořen z prostředků programu Erasmus+.

Monografie Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism. Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House – Prague 2020, ISBN 978-80-245-2391-0. je k dispozici na: https://oeconomica.vse.cz/publikace/interpretation-of-european-cultural-heritage-in-tourism/

 

Projektový tým/Project team

Z historie projektu

Projektové mezinárodní setkání v Praze / Project international meeting in Prague

Projektové mezinárodní setkání ve Schwerinu / Project international meeting in Schwerin

Projektový workshop v Eisenstadtu / Project workshop in Eisenstadt

Projektové mezinárodní setkání v Iasi / Project international meeting in Iasi

Konference „Making heritage more attractive through interpretation – Conference on European Cultural Tourism” plánovaná 14. 5. 2020 byla v důsledku opatření proti šíření koronaviru zrušena.