Vize, mise a principy

Vize

Katedra je nejlepší vzdělávací a výzkumnou, mezinárodně uznávanou institucí v oblasti turismu a hospitality v České republice.

Mise

Katedra je nedílnou součástí Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a respektuje hodnoty formulované v její misi. Je místem s otevřenou a inovativní kulturou, kde se setkávají a vzájemně inspirují zaměstnanci, studenti, odborníci a veřejnost se společnými zájmy v oblasti turismu, hospitality a souvisejících oborů. Katedra soustavně zvyšuje kvalitu vzdělávání studentů, rozvíjí jejich kritické, kreativní a inovativní myšlení, klade důraz na propojení teorie s praxí a na partnerství s praxí. Katedra rozvíjí svoji činnost v souladu s principy udržitelného rozvoje.

7 základních principů

Principy představují soubor základních hodnot, které specifikují misi katedry, a které se odráží jak v práci akademiků a zaměstnanců katedry, tak ve vztazích s kolegy akademiky v rámci FMV i VŠE, studenty, praxí a širokou veřejností.

Ident General, academic and research principles
Sustainability, Systematic quality improvement
M Multidisciplinarity, Measurability
A Above average, Adding value
R Respect
T Teamwork
I Innovation, Inspiration, Internationalisation
T Trends setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Autor: KCR
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: