Projekt Specifics of Financial Management in Tourism Companies

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze je koordinátorem mezinárodního projektu Specifics of Financial Management in Tourism Companies. Projekt se zaměřuje na posílení kompetencí studentů v oblasti finančního řízení v podnicích cestovního ruchu při využití moderních vyučovacích metod. Výstupem projektu bude online výukový kurz, jehož absolvování zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Na projektu se podílejí partneři ze tří univerzit: VŠE v Praze, Universidad Europea de Madrid ze Španělska a Technical High School Deggendorf z Německa.

 

Obsahem projektu je vytvoření online výukového kurzu pro studenty vysokých škol. Každá z 12 výukových lekcí bude obsahovat teoretický základ tématu, video nebo audio interview s odborníkem z praxe, příklady k řešení a případové studie.  Projekt je realizovaný v období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+.