Kapacita vyučujících na KCR pro vedení nových DP/BP v LS 2019/2020

 

Jméno a příjmení Téma BP DP
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D. management hotelů a stravovacích zařízení, finanční řízení, podnikatelský záměr NE
5 BP
doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. regionální politika EU,  udržitelný rozvoj 1 BP
1 DP
Ing. Jan Herget, Ph.D. destinační management, sportovní CR, eventy, mezinárodní CR NE NE
Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. kulturní CR, CR ČR, trendy v CR, ekonomické dopady cestovního ruchu, cykloturistika, KČT NE
NE
Ing. et. Ing. Markéta Kalábová, Ph.D. venkovský, přírodně orientovaný CR, témata související s činností CK a CA, mezinárodní CR NE NE
Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D. marketing v CR, mezinárodní CR, podniky CR NE NE
Ing. Zdenka Petrů činnost CK a CA, udržitelný rozvoj, marketingové studie, mezinárodní CR 1 BP
NE
doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. doprava, mezinárodní cestovní ruch ANO
ANO
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. kulturní CR, destinační management, CR v historických sídlech NE NE
Ing. Martin Vaško, Ph.D. IT v CR, doprava NE NE
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA kvalita služeb, HR v cestovním ruchu NE NE