Vedení závěrečných prací

 

Jméno a příjmení Téma Volná kapacita DP pro ZS 2021/2022
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D. management hotelů a stravovacích zařízení, finanční řízení, podnikatelský záměr ANO
doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. regionální politika EU,  udržitelný rozvoj NE
Ing. Jan Herget, Ph.D. destinační management, sportovní CR, eventy, mezinárodní CR ANO
Ing. Kateřina Chaloupková NE
Ing. Petr Janeček, Ph.D. emoce v marketingu turismu, spokojenost návštěvníků, dopady COVID na turismus ANO
Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. kulturní CR, CR ČR, trendy v CR, ekonomické dopady cestovního ruchu, cykloturistika, KČT NE
Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D. marketing v CR, mezinárodní CR, podniky CR NE
Ing. Zdenka Petrů činnost CK a CA, udržitelný rozvoj, marketingové studie, mezinárodní CR NE
doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. doprava, mezinárodní cestovní ruch ANO
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. kulturní CR, destinační management, CR v historických sídlech NE
Ing. Martin Vaško, Ph.D. IT v CR, doprava ANO
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA kvalita služeb, HR v cestovním ruchu NE