Vedení závěrečných prací

 

Jméno a příjmení Téma Volná kapacita KP pro LS 2023/2024
Mgr. Miroslav Rončák Postoje rezidentů k dopadům turismu, overturismus, zodpovědné cestování ANO (12 BP + 6 DP)
Mgr. Hana Blažková, Doctor of Philosophy Communication and leadership (v AJ) NE
Ing. Pavel Černý, Ph.D. Podnikatelský plán a hodnocení investičních projektů v turismu, MICE, lázeňství NE
Ing. Jan Herget, Ph.D. Destinační management, sportovní a mezinárodní turismus, eventy NE
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D. Emoce v marketingu turismu, spokojenost návštěvníků, dopady COVID na turismus NE
Bc. Lucie Nencková, Ph.D., MBA Udržitelný rozvoj a regionální politika v turismu ANO (2 DP)
Ing. Zdenka Petrů činnost CK a CA, udržitelný rozvoj, marketingové studie, mezinárodní CR ANO (3 BP)
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Environmentální management v hotelnictví ANO (3 KP)
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. Multikriteriální rozhodování v turismu ANO
Ing. Martin Vaško, Ph.D. IT v CR, doprava NE