Vedení závěrečných prací

 

Jméno a příjmení Téma Volná kapacita DP pro LS 2022/2023
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D. management hotelů a stravovacích zařízení, finanční řízení, podnikatelský záměr ANO
Mgr. Hana Blažková, Doctor of Philosophy ANO
Ing. Pavel Černý, Ph.D. ANO
Ing. Jan Herget, Ph.D. destinační management, sportovní CR, eventy, mezinárodní CR ANO
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D. emoce v marketingu turismu, spokojenost návštěvníků, dopady COVID na turismus NE
Bc. Lucie Nencková, Ph.D., MBA ANO
Ing. Zdenka Petrů činnost CK a CA, udržitelný rozvoj, marketingové studie, mezinárodní CR NE
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Vnímání image destinace generací Y ve vybraných evropských městech

V cestovním ruchu je image destinace významným faktorem v rozhodovacím procesu při výběru turistické destinace. Způsob, jak návštěvník vnímá určitou destinaci, následně ovlivňuje jeho rozhodování, zda si destinaci vybere či nevybere pro svůj cíl cesty. Cílem bakalářské práce je zhodnocení vnímání image ve vybraných městech generací Y prostřednictvím dotazníkového šetření.

ANO

(4 místa)

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. ANO
Ing. Martin Vaško, Ph.D. IT v CR, doprava NE