Spolupracujeme

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česká centrála Cestovního ruchu CzechTourism
Klub českých turistů
Nadace Partnerství
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Zahraniční spolupráce
Ekonomická univerzita v Bratislavě
Fachhochschule des Mittestands
Sheffield Hallam University
Tio University of Applied Sciences
Universidad Europea de Madrid
Odborný vědecký časopis
Czech Journal of Tourism (CJOT) ISSN 1805-9767 (online)