Archiv rubriky: Aktuality

Nabídka brigády pro studenty

Klub českých turistů nabízí brigádu studentům, kteří by mohli v níže uvedených termínech vypomoci s prezentací na veletrzích – Regiontour v Brně 16.-19.1.2020 – Holidayworld v Praze 13.-16.2.2020 a dále hledá organizátory pro Novoroční čtyřlístek https://kct.cz/clanky/novorocni-ctyrlistek-2020-1303 kontakt pro zájemce: paní Zdeňka Šrédlová: zdenka.sredlova@gmail.com

Termíny SZZ HS, VS, SBZ + obhajoby BP, DP leden 2020

Milí studenti, dnes 4.12.2019 byly zveřejněny v jednotlivých sekcích studia na webu KCR termíny SZZ HS, VS, SBZ + obhajoby BP, DP leden 2020. Přihlašování na tyto termíny bude probíhat  v systému Insis od 5. 12. 2019 od 15.00 hod. Jak státní závěrečné zkoušky, tak obhajoby musíte mít registrované v Insis jako mimosemestrální kurz pro […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v obhajoby v lednu 2020 Dle Opatření děkana FMV 3/2019   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 6. 12. 2019 (pátek). Termín odevzdání tištěných bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020 je stanoven rovněž na 6.12. 2019 (pátek). V tomto termínu se kvalifikační […]

Pomocná vědecké síla – konkurz Katedry cestovního ruchu pro akademický rok 2019/2020

Milé studentky a studenti, Katedra cestovního ruchu přijme studenta/studentku na pozici pomocné vědecké síly pro akademický rok 2019/2020. Hlavní náplní bude spolupráce na projektech KCR.  Práci je možné z větší části vykonávat z domova, její rozložení je nepravidelné podle potřeb KCR a možností studenta. Odměna je dle pravidel FMV formou mimořádného stipendia (obvykle 2000 Kč/měsíc). […]

Termíny SZZ HS CR + obhajoby BP, DP v září 2019

Milí studenti, dnes 4.7.2019 byly zveřejněny v jednotlivých sekcích studia na webu KCR termíny SZZ HS + obhajoby BP, DP září 2019. Do systému Insis budou vloženy 1. 9. 2019 a přihlašování na tyto termíny bude probíhat přes Insis od 2.9.2019 od 13.00 hod. Jak státní zkoušky, tak obhajoby musíte mít registrované v Insis jako […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019

Dle Opatření děkana FMV 4/2018   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 28. 6. 2019 (pátek) do 23:59 hod. Termín odevzdání tištěných bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019 je stanoven rovněž na 28. 6. 2019 (pátek). V tomto termínu se kvalifikační práce odevzdávají ve 2 písemných vyhotoveních v pevné vazbě […]