Archiv rubriky: Aktuality

Termíny SZZ HS, SBZ + obhajob BP, DP září 2020

Milí studenti, v jednotlivých sekcí studia ne webu KCR byly zveřejněny termíny SZZ HS, SBZ + obhajob BP, DP na září 2020. Na tyto termíny se bude možné přihlašovat přes Insis od 1.9. 2020 od 16.00 hod. Jak státní závěrečné zkoušky, tak obhajoby musíte mít registrované v Insis jako mimosemestrální kurz pro ZS 2020/2021.

Přihlašování do Vedlejší specializace „Cestovní ruch“

Od 1.6. 2020 je možné se přihlásit ke studiu vedlejší specializace na Katedře cestovního ruchu. Obor Cestovní ruch nabízí široké a zajímavé možnosti uplatnění v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích a stravovacích zařízeních, v regionech i v ústředních orgánech. Znalosti z oboru absolventi zúročí i v osobním životě. Studenti se v průběhu studia setkávají […]

Přihlašování do Vedlejší specializace „Cestovní ruch“

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v září 2020 + termíny SZZ a obhajob

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v září 2020 Dle Opatření děkana FMV 3/2019   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 26. června 2020 (pátek) nejpozději do 23:59 hod. Bakalářské a diplomové práce se  budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS. Do InSIS byla doplněna věta, která při […]

Termíny SZZ HS, VS, SBZ + obhajob BP, DP květen/červen 2020

Milí studenti, v jednotlivých sekcí studia ne webu KCR byly zveřejněny termíny SZZ HS, VS, SBZ + obhajob BP, DP květen/červen 2020. Na tyto termíny se bude možné přihlašovat přes Insis od 15.4.2020 od 14.00 hod. Jak státní závěrečné zkoušky, tak obhajoby musíte mít registrované v Insis jako mimosemestrální kurz pro LS 2019/2020. U obhajob […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu/červnu 2020 – aktuální info

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v květnu/červnu 2020 Dle Opatření děkana FMV 3/2019   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 24. dubna 2020 (pátek). Termín odevzdání do sytému InSIS se tedy ani vzhledem k okolnostem nemění, ale bakalářské a diplomové práce se  budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické […]