VS CR s bannerem

Vedlejší specializace Cestovní ruch je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o znalosti potřebné pro podnikatelskou a manažerskou činnost v oblasti
cestovního ruchu. Studenti získají široké znalosti o cestovním ruchu z hlediska podnikového, územního, oborového i mezinárodního. Absolventi specializace získávají znalosti, s nimiž se do hloubky orientují v prostředí cestovních kanceláří a cestovních agentur, ubytovacích a stravovacích zařízení, lázeňských komplexů i kulturně-historických objektů. Jsou seznámeni se specifiky řízení a marketingem podniků cestovního ruchu, dokáží posoudit vývoj a možnosti dalšího rozvoje destinace z pohledu udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích v podnicích a organizacích cestovního ruchu jak v České republice, tak i v zahraničí.

Vedlejší specializace Cestovní ruch