Termíny státních zkoušek

V E D L E J Š Í   S P E C I A L I Z A C E  "C E S T O V N Í   R U C H"

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

12. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 239 KOMISE:

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

23. 05. 2018 OD 9,00 HOD., SB 227 KOMISE: Indrová, Petrů, Vaško

28. 05. 2018 OD 9,00 HOD., SB 225 KOMISE: Indrová, Jenčková, Jarolímková

28. 05. 2018 OD 9,00 HOD., SB 230 KOMISE: Abrhám, Petrů

04. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 230 KOMISE: Abrhám, Jenčková

 

 

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry - max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.

 

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu DP musíte mít registrovanou jako mimosemetrální kurz pro LS 2017/2018. 

 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident 2CR – platí pro studenty Vedlejší specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident DIP_D – platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci, ať samostatně nebo společně s Vedlejší specializací.

Až se budete přihlašovat na zkoušky a obhajoby, vždy se podívejte zda u termínu na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: V. Burešová

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague