Profil absolventa

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague