Informace o Vedlejší specializaci

Vedlejší specializace Cestovní ruch je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své

hlavní specializace o znalosti potřebné pro podnikatelskou a manažerskou činnost v oblasti

cestovního ruchu. Studenti získají široké znalosti o cestovním ruchu z hlediska podnikového,

územního, oborového i mezinárodního. Absolventi specializace získávají znalosti, s nimiž se

do hloubky orientují v prostředí cestovních kanceláří a cestovních agentur, ubytovacích

a stravovacích zařízení, lázeňských komplexů i kulturně-historických objektů. Jsou seznámeni

se specifiky řízení a marketingem podniků cestovního ruchu, dokáží posoudit vývoj

a moznosti dalšího rozvoje destinace z pohledu udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích

v podnicích a organizacích cestovního ruchu jak v České republice, tak i v zahraničí.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague