Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání DP+BP pro obhajoby v lednu, únoru 2014

Související stránky

16.12.2013

Termín odevzdání Diplomových  a Bakalářskýchprací pro obhajoby, které se budou konat v lednu, únoru 2014 je stanoven na 16. 12. 2013 (pondělí). Práce se odevzdávají ve 2vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB od 8.30 do 11.30 hod. Spolu s prací prosím přineste také vytištěnou stránku o vložení DP do systému ISIS, kterou si vytisknete v Portálu studenta přes Kontrolu stavu.