odborný vědecký časopis Czech Journal of Tourism (CJOT),

KCR je od roku 2018 spoluvydavatelem vědeckého časopisu Czech Journal of Tourism (CJOT), ISSN 1805-9767 (online).

 

Časopis je zaměřen na cestovní ruch a jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu. Vychází ve spolupráci 4 univerzit:

  • Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
  • Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
  • Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Je veden v databázi Sciendo vydavatelství De Gruyter a je indexován v databázích RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, DOAJ a dalších. Od roku 2015 je časopis na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR (Jrec). Od roku 2018 je časopis sledován v rámci Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Dostupný z: http://www.czechjournaloftourism.cz/cz/

Publikované články jsou k dispozici online.

Zájemci o publikování článku naleznou pokyny na:

http://www.czechjournaloftourism.cz/page/cz/8/pokyny-pro-autory/