Projekt MIECAT

Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze je koordinátorem mezinárodního projektu Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism.
Cílem projektu je podpořit mezinárodní spolupráci univerzit a zlepšit podmínky pro mobilitu studentů i učitelů studijních programů cestovního ruchu. Projekt se zabývá metodologií interpretace evropského kulturního dědictví v cestovním ruchu. Ambicí je vytvořit na všech zapojených univerzitách nové kurzy s tématem interpretace kulturního dědictví a didaktické materiály k této problematice. Díky spolupráci 6 evropských univerzit jsou zastoupené rozmanité regiony Evropy a budou řešeny rozmanité složky hmotného i nehmotného evropského kulturního dědictví (architektura, hudba, výtvarné umění, církevní památky, lidové tradice a folklor, gastronomie).
Projekt je realizován v období 2017–2020. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+.

Projektové mezinárodní setkání v Praze

 

Projektové mezinárodní setkání ve Schwerinu

 

Projektový workshop v Eisenstadtu