Zaměstnanci

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

vedoucí katedry

NB239 +420 224 095 263 jaro@vse.cz

Ing. et  Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry

NB238 +420 224 095 267 xkalm21@vse.cz

Veronika Burešová

sekretariát

NB241 +420 224 095 226 veronika.buresova@vse.cz
doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. NB 33, NB263 +420 224 09 5217,

+420 224 09 5298

 advorak@vse.cz
Ing. Jan Herget, Ph.D. NB238 +420 224 095 267 jan.herget@vse.cz
Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D. NB240 +420 224 095 264 zuzana.kvitkova@vse.cz
Ing. Zdenka Petrů NB242 +420 224 095 206 petru@vse.cz
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. NB 33, NB263 +420 224 09 5217,

+420 224 09 5298

petr.sauer@vse.cz
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. NB240 +420 224 095 264 jiri.vanicek@vse.cz
Ing. Martin Vaško, Ph.D. NB240 +420 224 095 264 vasko@vse.cz
Ing. Lukáš Volf NB238 +420 224 095 267 lukas.volf@vse.cz
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA NB242 +420 224 095 206 jan.zufan@vse.cz

 

DOKTORANDI

Jméno E-mail
Mgr. Petr Burda
burp01@vse.cz
Ing. Monika Hilšerová
xjelm30@vse.cz
Ing. Kateřina Hyan
xmlck01@vse.cz
Ing. Radek Chaloupka
char01@vse.cz
Ing. Kateřina Chaloupková
xpetk12@vse.cz
Ing. Kateřina Němečková
xnemk00@vse.cz
Ing. Markéta Vogelová
vogm00@vse.cz
Ing. Karolína Zdenková
xzdek01@vse.cz