Zaměstnanci

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

vedoucí katedry

NB239 +420 224 095 263 pavel.cerny@vse.cz

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry

NB239 +420 224 095 263 jaro@vse.cz

Margita Kinclová

sekretariát

NB221

NB241

+420 224 095 227 (226) margita.kinclova@vse.cz
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

 

NB238 +420 224 095 267 blanka.bejdakova@vse.cz
Ing. Jan Herget, Ph.D. NB264 +420 224 095 290 jan.herget@vse.cz
Ing. Kateřina Chaloupková, Ph.D. NB264 +420 224 095 290 katerina.chaloupkova@vse.cz
Ing. Petr Janeček, Ph.D. NB264 +420 224 095 290 petr.janecek@vse.cz
Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D. NB240 +420 224 095 264 zuzana.kvitkova@vse.cz
Ing. Zdenka Petrů NB242 +420 224 095 206 petru@vse.cz
prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. NB 33, NB263 +420 224 09 5217,

+420 224 09 5298

petr.sauer@vse.cz
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. NB240 +420 224 095 264 jiri.vanicek@vse.cz
Ing. Martin Vaško, Ph.D. NB240 +420 224 095 264 vasko@vse.cz
RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA NB242 +420 224 095 206 jan.zufan@vse.cz

 

DOKTORANDI

Jméno E-mail
Mgr. Petr Burda burp01@vse.cz
Ing. Kateřina Hyan xmlck01@vse.cz
Ing. Radek Chaloupka char01@vse.cz
Ing. Kateřina Chaloupková xpetk12@vse.cz
Ing. Karolína Zdenková xzdek01@vse.cz