Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání DP,BP pro obhajoby v září 2016

Související stránky

Dle opatření děkana FMV 2/2015  je nutné kvalifikační práce vložit do InSIS  29.6.2016 (středa).

Termín odevzdání Diplomových a Bakalářských prací na Katedru cestovního ruchu pro obhajoby, které se budou konat v září 2016 je stanoven na 30. 6. 2016 (čtvrtek).

Práce se odevzdávají ve 2vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB od 08.30. do 11.30 hod.

Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který Vám přijde automaticky po vložení DP,BP do systému InSIS.