Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání DP pro obhajoby v září 2013

Související stránky

28.6.2013

Termín odevzdání Diplomových  prací pro obhajoby, které se budou konat v září 2013 je stanoven na 28. 6. 2013 (pátek). Práce se odevzdávají ve 2vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB od 8.30 do 11.30 hod. Spolu s prací prosím přineste také vytištěnou stránku o vložení DP do systému ISIS, kterou si vytisknete v Portálu studenta přes Kontrolu stavu.