Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání DP pro obhajoby v září 2010

28.6.2010

Termín pro odevzdání Diplomových prací pro obhajoby, které se konají v září 2010 je stanoven na 28. 6. 2010. Práce se odevzdávají ve 2vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB do 12.00 hod. Spolu s prací prosím přineste také formulář o vložení DP do systému ISIS.