Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání BP,DP pro obhajoby leden/únor 2016

Související stránky

Termín odevzdání Diplomových a Bakalářských prací pro obhajoby, které se budou konat v lednu/únoru 2016 je stanoven na 9. 12. 2015 (středa).

Práce se odevzdávají ve 2vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB od 08.30.00 do 11.30 hod.

Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který Vám přijde automaticky po vložení DP, BP do systému ISIS. Dle opatření děkana FMV 2/2015  je nutné kvalifikační práci vložit do ISIS nejpozději do 9.12.2015.