Termíny státních zkoušek

H L A V N Í   S P E C I A L I Z A C E  "C E S T O V N Í   R U C H"

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ  ZKOUŠKA

06. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 232 KOMISE:

08. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 225 KOMISE:

13. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 239 KOMISE:

14. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 239 KOMISE:

18. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 236 KOMISE:

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

23. 05. 2018 OD 9,00 HOD., SB 227 KOMISE: Indrová, Petrů, Vaško

28. 05. 2018 OD 9,00 HOD., SB 225 KOMISE: Indrová, Jenčková, Jarolímková

28. 05. 2018 OD 9,00 HOD., SB 230 KOMISE: Abrhám, Petrů

04. 06. 2018 OD 9,00 HOD., SB 230 KOMISE: Abrhám, Jenčková

Promoce absolventů, kteří ukončí magisterské studium do 11. 6. 2018 proběhnou 27. 6. 2018. Promoce absolventů, kteří ukončí magisterské studium po 11. 6. 2018 proběhnou na podzim.

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry - max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.


Je nutné mít jak státní zkoušku, tak obhajobu DP registrovanou pro mimosemestrální kurz pro LS 2017/2018. 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident CR1_2 - platí pro studenty Hlavní specializace  CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident CR3_1 - platí pro studenty Hlavní specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident DIP_D - platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci ať samostatně nebo společně s hlavní specializací.

Až se budete přihlašovat na státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP, vždy se podívejte zda u termínu na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: Burešová.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague