Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek

Související stránky

H L A V N Í   S P E C I A L I Z A C E  "C E S T O V N Í   R U C H"

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ  ZKOUŠKA

10. 09. 2018 OD 9,00 HOD., NB472 KOMISE:

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

11. 09. 2018 OD 9,00 HOD., NB472 KOMISE:

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry - max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.


Je nutné mít jak státní zkoušku, tak obhajobu DP registrovanou pro mimosemestrální kurz pro ZS 2018/2019. 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident CR3_1 - platí pro studenty Hlavní specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident 2ODP - platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci ať samostatně nebo společně s hlavní specializací.

Až se budete přihlašovat na státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP, vždy se podívejte zda u termínu na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: Burešová.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .