Stáže

Fakulta mezinárodních vztahů považuje praktické zkušenosti studentů s prací v mezinárodním prostředí za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu svých absolventů. Z toho důvodu jsou odborné praxe součástí magisterských studijních programů FMV, i bakalářských. Při splnění podmínek daných fakultou jsou tyto praxe uznatelné v rámci povinně volitelných kreditů (fVB, fVM nebo sV).

Všeobecné informace o stážích

Jsou to již dva roky, kdy Katedra cestovního ruchu, v rámci celofakultní výzvy, podporuje studentské stáže v České republice i v zahraniční. Největší nárůst poptávek po odborných stážích nastal ve chvíli, kdy byla založena uzavřená facebooková skupina “Burza stáží VŠE KCR“, která k dnešnímu dni čítá přes 400 členů z řad studentů, ale především profesionálů z různých oblastí cestovního ruchu nejen z České republiky. Obdoba této skupiny je zájemcům k dispozici i na profesní sociální síti LinkedIn. Poskytovatel stáže má možnost touto cestou zveřejnit svou poptávku po stážistovi, tak jako studenti zde mají možnost vyvěsit poptávku po „ideální“ stáži.

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague