Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stáže

Související stránky

Fakulta mezinárodních vztahů považuje praktické zkušenosti studentů s prací v mezinárodním prostředí za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu svých absolventů. Z toho důvodu jsou odborné praxe součástí magisterských studijních programů FMV, i bakalářských. Při splnění podmínek daných fakultou jsou tyto praxe uznatelné v rámci povinně volitelných kreditů (fVB, fVM nebo sV).

Všeobecné informace o stážích

Jsou to již dva roky, kdy Katedra cestovního ruchu, v rámci celofakultní výzvy, podporuje studentské stáže v České republice i v zahraniční. Největší nárůst poptávek po odborných stážích nastal ve chvíli, kdy byla založena uzavřená facebooková skupina “Burza stáží VŠE KCR“, která k dnešnímu dni čítá přes 400 členů z řad studentů, ale především profesionálů z různých oblastí cestovního ruchu nejen z České republiky. Obdoba této skupiny je zájemcům k dispozici i na profesní sociální síti LinkedIn. Poskytovatel stáže má možnost touto cestou zveřejnit svou poptávku po stážistovi, tak jako studenti zde mají možnost vyvěsit poptávku po „ideální“ stáži.