Vedení závěrečných prací

 

Jméno a příjmení Téma Volná  kapacita BP pro LS 2022/2023
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D. management hotelů a stravovacích zařízení, finanční řízení, podnikatelský záměr ANO
Ing. Pavel Černý, Ph.D. ANO
Mgr. Hana Blažková, Doctor of Philosophy ANO
Ing. Jan Herget, Ph.D. destinační management, sportovní CR, eventy, mezinárodní CR ANO
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D. analýza rozvoje turismu ve vybrané lokalitě, moderní technologie v turismu, potřeby specifických segmentů v turismu, spokojenost návštěvníků, vliv influencerů na turismus NE
Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. kulturní CR, CR ČR, trendy v CR, ekonomické dopady cestovního ruchu, cykloturistika, KČT ANO

(2 místa)

Mgr. Renata Lukášová ANO
Bc. Lucie Nencková, Ph.D., MBA ANO
Ing. Zdenka Petrů činnost CK a CA, udržitelný rozvoj, marketingové studie, mezinárodní CR NE
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. Uplatňování prvků a opatření environmentálního managementu ve vybraných ubytovacích zařízeních v regionu

Mezi trendy v ubytovacích službách v posledních letech patří přístup k ekologii a principům trvale udržitelného rozvoje. Tyto trendy se projevují především u velkých hotelových společností, ale i nezávislé hotely, nebo hotely a penziony s menší lůžkovou kapacitou se snaží jít zelenou cestou. Mnoho zákazníků především v západní Evropě nebo USA se ptá po produktech a službách, které nezatěžují životní prostředí nebo ho zatěžují pouze minimálně. Ochrana životního prostředí je v současné době palčivé téma, kterému se věnuje velká pozornost a je diskutováno ve všech oblastech života. Snaha o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí se projevuje i v hotelnictví, a sice v podobě environmentálního managementu. Za hlavní cíle je považováno šetrné nakládání s materiálem, energiemi a dalšími zdroji, úsporný provoz a redukce faktorů zatěžujících životní prostředí. A v neposlední řadě je výhodou i odlišení se od konkurence. Právě „eko“ ubytovací zařízení využívají tuto filozofii jako nástroj na zlepšení svojí marketingové pozice na trhu. Cílem bakalářské práce je zjistit a zhodnotit uplatňování prvků environmentálního managementu ve vybraných ubytovacích zařízeních v regionu.

ANO

(4 místa)

 

Ing. Martin Vaško, Ph.D. IT v CR, doprava NE