Termíny SBZ „Cestovní ruch a regionální rozvoj“

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY „CESTOVNÍ RUCH A REGIONÁLNÍ ROZVOJ“ + OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

09.09. 2020 od 9.00hod., m.č. NB 472

 

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

09.09. 2020 od 9.00hod., m.č. NB 472

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry – max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.

Studenti plánu E se přihlašují na Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku přes InSIS pod identifikátor RCB – Cestovní ruch a regionální rozvoj. Na obhajobu bakalářské práce  se prosím přihlašujte v databázi InSIS pod identifikátor „2OBP“ – Obhajoba bakalářské práce.

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu BP musíte mít registrovanou jako mimosemetrální kurz pro ZS 2020/2021.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

od ZS 2019/2020  je nutné před konáním SBZ přes Portál studenta  poslat své studijní referentce elektronickou žádost o kontrolu a schválení splnění studijního plánu. Potvrzenou žádost si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .

Až se budete přihlašovat na zkoušky a obhajoby, vždy se podívejte zda u termínu, na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: Burešová.