Archiv rubriky: Aktuality

Termíny SZZ HS CR + obhajoby BP, DP v září 2019

Milí studenti, dnes 4.7.2019 byly zveřejněny v jednotlivých sekcích studia na webu KCR termíny SZZ HS + obhajoby BP, DP září 2019. Do systému Insis budou vloženy 1. 9. 2019 a přihlašování na tyto termíny bude probíhat přes Insis od 2.9.2019 od 13.00 hod. Jak státní zkoušky, tak obhajoby musíte mít registrované v Insis jako […]

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019

Dle Opatření děkana FMV 4/2018   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 28. 6. 2019 (pátek) do 23:59 hod. Termín odevzdání tištěných bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019 je stanoven rovněž na 28. 6. 2019 (pátek). V tomto termínu se kvalifikační práce odevzdávají ve 2 písemných vyhotoveních v pevné vazbě […]