Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek

Související stránky

V E D L E J Š Í   S P E C I A L I Z A C E  "C E S T O V N Í   R U C H"

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

16. 01. 2017 od 09,00 hod., NB 472 komise:Indrová, Jarolímková, Petrů

24. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 240 komise:Indrová, Petrů, Valentová

 

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

12. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 236 komise: Indrová, Kvítková, Valentová

16. 01. 2017 od 09,00 hod., NB 472 komise: Indrová, Jarolímková, Petrů

17. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 240 komise:Abrhám, Petrů, Jarolímková 


 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry - max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.

 

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu DP musíte mít registrovanou jako mimosemetrální kurz pro ZS 2016/2017. 

 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident 2CR – platí pro studenty Vedlejší specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident DIP_D – platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci, ať samostatně nebo společně s Vedlejší specializací.

Až se budete přihlašovat na zkoušky a obhajoby, vždy se podívejte zda u termínu na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: V. Burešová

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .