Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil absolventa

Související stránky

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • uplatnit široké a hluboké znalosti o postavení cestovního ruchu v ekonomice státu a v mezinárodním kontextu;
  • aplikovat komplexní znalost struktury a fungovaní podniků cestovního ruchu;
  • prokazuje komplexní znalosti technologií, resp. technik služeb cestovního ruchu potřebné k řízení podniků cestovního ruchu;
  • vyhodnotit dopady vládních, regionálních a nadnárodních politik na fungovaní podniku cestovního ruchu;
  • samostatně identifikovat faktory ovlivňující fungovaní podniku cestovního ruchu a navrhnout řešení pro optimalizaci hospodářského výsledku;
  • posoudit současný stav v oblasti cestovního ruchu v dané destinaci a navrhnout další rozvoj z pohledu udržitelného rozvoje cestovního ruchu.