Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání BP,DP pro obhajoby v září 2017

Související stránky

Dle platného opatření děkana FMV 3/2016  je stanoven termín vložení kvalifikačních prací do InSIS pro obhajoby v září 2017 na 30. 06. 2017 (pátek).

Termín odevzdání tištěných Diplomových a Bakalářských prací pro obhajoby, které se budou konat v září 2017 je stanoven na 03. 07. 2017 (pondělí). Práce se odevzdávají ve 2 písemných vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB od 08.30.do 11.30 hod.

Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který Vám přijde automaticky po vložení DP, BP do systému InSIS.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!