Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání BP,DP pro obhajoby leden/únor 2017

Související stránky

Dle opatření děkana FMV 3/2016  je stanoven termín pro vložení kvalifikačních prací do InSIS na 7.12.2016 (středa).

Termín odevzdání tištěných Diplomových a Bakalářských prací pro obhajoby, které se budou konat v lednu/únoru 2017 je stanoven na 9. 12. 2016 (pátek). Práce se odevzdávají ve 2 písemných vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m.č. 241NB od 08.30.do 11.30 hod.

Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který Vám přijde automaticky po vložení DP, BP do systému InSIS. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!