Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek

Související stránky

H L A V N Í   S P E C I A L I Z A C E  "C E S T O V N Í   R U C H"

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

12. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 236 komise: Indrová, Kvítková,  Valentová

20. 01. 2017 od 09,00 hod., NB 471 komise: Abrhám, Petrů, Jenčková

25. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 322 komise:Indrová, Kvítková, Valentová

31. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 236 komise:Abrhám, Vaško, Petrů

01. 02. 2017 od 09,00 hod., SB 239 komise: Abrhám, Vaško, Petrů

 

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

12. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 236 komise: Indrová, Kvítková,  Valentová

16. 01. 2017 od 09,00 hod., NB 472 komise:Indrová, Jarolímková, Petrů

17. 01. 2017 od 09,00 hod., SB 240 komise:Abrhám, Petrů, Jarolímková

 

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry - max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.


Je nutné mít jak státní zkoušku, tak obhajobu DP registrovanou pro mimosemestrální kurz pro ZS 2016/2017. 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident CR1_2 - platí pro studenty Hlavní specializace  CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident CR3_1 - platí pro studenty Hlavní specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident DIP_D - platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci ať samostatně nebo společně s hlavní specializací.

Až se budete přihlašovat na státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP, vždy se podívejte zda u termínu na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: Burešová.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .