Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty

Související stránky

Projekt

“Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism”

Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s Katedrou anglického jazyka zahájila v září 2017 realizaci mezinárodního projektu zabývajícího se interpretací kulturního dědictví Evropy. Cílem projektu je metodologická  příprava nového kurzu pro studenty katedry cestovního ruchu u nás, ale také v zahraničí, který usnadní mobilitu studentů i pedagogů mezi univerzitami. Mezinárodní spolupráce umožní výměnu zkušeností všech zúčastněných univerzit, s přihlédnutím k rozdílnosti postojů a historického vývoje kulturního dědictví jednotlivých zemí. Účastníky projektu jsou:

  • Česká republika - Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Rakousko - University of Applied Science Burgenland, Eisenstadt
  • Německo - University of Applied Sciences Mittelstands, Bielefeld, Campus Schwerin
  • Rumunsko - Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
  • Slovensko – University of Economics in Bratislava
  • Španěksko - Universidad Europea de Madrid

Projekt je financován z prostředků Evropské unie Programu Erasmus+.